Topluma Hizmet Politikası

 

Urmet Metal topluma hizmet politikası; insan hak ve özgürlüklerinden herkesin tam ve eşit şekilde yararlanması, toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal içerme, farklılıklara saygı ve sürdürülebilir gelişme ilkeleri üzerine inşa edilmiştir. BİLGİ’de topluma hizmet; kırılgan grupların güçlendirilmesini, sosyal sorunlara ilişkin farkındalığın arttırılmasını ve sivil toplum, kamu sektörü ve özel sektörün bu alanlardaki kapasitesinin güçlendirilmesini amaçlayan araştırma, proje, seminer, çalıştay, ders, konferans, eğitim ve yaz okulları gibi faaliyetler aracılığıyla gerçekleştirilir. BİLGİ, tüm sosyal sorunların tartışılabileceği, güvenli bir alan sağlar.